• question_answerinfo@golddenetim.com
  • perm_phone_msg+90 (212) 531 27 00

Etik Değerlerimiz

ETİK DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük:

Bütün meslekî ilişkilerimizde doğru ve güvenilir olacağız. Ayrıca adil davranıp her zaman açık sözlü olacağız.


Tarafsızlık:

Çıkar çatışması veya üçüncü kişilerin uygunsuz biçimdeki baskı ve etkileri nedeniyle meslekî kararlarımızdan ödün vermeyeceğiz.

Tarafsızlığımızı etkileyebilecek ortam ve ilişkilerden kaçınacağız.


Meslekî Yeterlilik ve Özen:

Müşterilerimiz veya işverenlere etkin bir hizmet sunmak için gerekli meslekî bilgi ve beceri düzeyine her zaman sahip olacağız. Bu kapsamda meslekî yeterliliğin elde edilmesi, meslekî konuların, meslek hayatıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmelerin sürekli olarak izlenmesini ve anlaşılmasını sağlayacağız. Bu bağlamda, meslek içi eğitim programlarını ve güncel gelişmeleri sürekli takip edeceğiz.

Meslekî hizmetlerin yerine getirilmesinde dikkatli, derinlemesine ve zaman esasına göre hareket edeceğiz.

Çalışanlarımıza da uygun meslekî eğitim almalarını ve gözetim altında tutulmalarını sağlayacağız.


Gizlilik:

Müşterilerimiz ya da işveren ile ilgili edindiğimiz bilgilerin gizliliğini kesinlikle en üst seviyede koruyacağız. Bu kapsamda;

a)Yasal veya meslekî bir açıklama zorunluluğu ya da yetkisi olmadıkça veya yetkili makam bilgiyi açıklama yetkisi vermedikçe meslekî ilişkisi sonucu elde edilmiş bilgiyi müşteri veya işveren dışındaki kişilere kesinlikle açıklmayacağız.

b) Meslekî ilişkisi sonucu elde edilen gizli bilgiyi kişisel çıkar uğruna ya da üçüncü kişilerin yararına kullanmayacağız.

Bu gizlilik sorumluluğumuzu müşteri ya da işveren ile ilişkimiz sona erdiği zaman da bile devam ettireceğiz.


Meslekî Davranış:

Mesleğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınıp ilgili kanun ve düzenlemelere uyacağız. Bu kapsamda;

a) Dürüst ve güvenilir olacağız,

b) Sunduğumuz hizmetler, sahip olduğumuz özellikler ve iş tecrübeleri ile ilgili abartılı iddialarda bulunmayacağız,

c) Diğer meslek mensuplarına yönelik doğrulanmamış karşılaştırmalar ve küçültücü göndermeler (atıflar) yapmayacağız,