• question_answerinfo@golddenetim.com
  • perm_phone_msg+90 (212) 531 27 00

Hakkımızda

Gold Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi;


•     İşletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli olan bilgileri ve ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve teknolojik donanımı temin etmek, kurmak ve bu konularda gerekli danışmanlık ve eğitimleri vermek,

•     Kamu sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliği konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak,

•     İşletmelerin sipariş, teklif, satın alma, satış, imalat, muhasebe, finans vb. iş ve işlemlerinin tam entegre ve eşzamanlı çalıştığı sistemler kurmak, geliştirmek, bu konularda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak,

•     Her türlü veritabanları ile donanımsal ve yazılımsal entegre çalışan sistemler kurmak ve bu sistemlerden otomatik eş zamanlı raporlar üretip, bu raporların bilgisayar sistemleri aracılığı ile işletme yetkililerine elektronik ortamlarda ulaştırma noktasında danışmanlık yapmak,

•     Kamu sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe bilgi sistemleri ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretmek,

•     E-Fatura, e-Defter, e-Arşiv konularında teknik ve mali destek ve danışmanlık sunmak,

•     Yönetim danışmanlığı,

•     İnsan kaynakları ve yönetim sistemleri kurmak,

•     İşçi sağlığı ve güvenliği tedbir, yöntem ve teknikleri konusunda danışmanlık ve eğitim organizasyonu yapmak,

•     Kurum ve kuruluşlarda çalışan personele eğitim, seminer, panel, konferanslarla eğitici programlar düzenlemek,

•     Şirketlerin yeniden yapılandırılması işlemleri kapsamında, şirket birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi, devri vb. konularda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak,

•     3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, amaçları ile kurulmuştur.


Şirketimiz İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 702 Oda Sicil No ile kayıtlı bulunmaktadır. Gold Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi kurucuları alanında yaklaşık 21 yıllık bir tecrübeye sahiptir.


Şirketimiz mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde isteğe bağlı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren e-fatura ve e-defter kapsamındadır.